Aangifteplicht zonnepanelen

Aangifteplicht zonnepanelen

De belastingdienst informeert houders van zonnepanelen dat er vanaf 1 januari 2015 geen aangifteplicht meer is onder de volgende voorwaarden:

  • Geen andere BTW belaste activiteiten dan exploitatie zonnepanelen
  • Bewaarplicht administratie voor 7 jaar


Aanschaf zonnepanelen
Het verzoek om teruggaaf van BTW bij de aanschaf van zonnepanelen dient binnen 1 maand na einde van het kwartaal van de aanschaf te worden ingediend!! Is er echter in datzelfde kwartaal geen BTW verschuldigd wegens het opheffen van energie dat is uw aangifte tijdig indien deze wordt ingediend binnen 3 maanden na het einde van het kwartaal van aansschaf.