Kenmerken Vennootschap onder Firma (VOF)

Algemeen
Het aangaan van een VOF levert de vennoten op diverse punten fiscale voordelen op in vergelijking met de ondernemingsuitoefening in een BV-structuur (1-2 holdings/werkmaatschappij). We noemen de volgende voordelen: 1. u hebt een grote flexibiliteit om de verdeling van de winst vast te stellen, doordat u niet bent gebonden aan vaste regels; 2. beiden hebt u - als wordt voldaan aan de eisen van het urencriterium - recht op de zelfstandigenaftrek en gedurende de eerste drie jaar op de extra aftrek voor beginnende ondernemers; 3. u kunt beiden gebruikmaken van de oudedagsreserve; 4. beiden kunt u gebruikmaken van de stakingsaftrek en de extra lijfrentepremieaftrek bij staking; 5. door de verdeling van de winst kunnen aanzienlijke progressievoordelen worden behaald.

Ondernemerschap voor de inkomstenbelasting
Bij een VOF dienen beide vennoten ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting om maximaal te profiteren van de voordelen van een VOF. Het mag ook geen ongebruikelijk samenwerkingsverband betreffen! Beiden genieten als inkomen winst uit onderneming. We gaan er dan wel van uit dat u beiden firma kapitaal en/of arbeid inbrengt, dat u een winstverdeling overeenkomt en dat u beiden rechtstreeks bent verbonden voor verbintenissen van de vennootschap onder firma. De inbreng mag ook een aandeel in een andere firma of maatschap betreffen en de arbeid hoeft niet gelijkwaardig te zijn. Uiteraard moet de winstverdeling zakelijk zijn.

Man-vrouwfirma en huwelijksvermogensrecht
Als u bent getrouwd buiten gemeenschap van goederen en u hebt een scheiding aangebracht tussen privévermogen en ondernemingsvermogen, dan kan een vennootschap onder firma deze scheiding doorbreken doordat uw partner, net als u, hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de ondernemingsschulden. De vraag is of dat is gewenst.

Terugwerkende kracht VOF mogelijk
De vraag is vanaf wanneer u met uw partner een VOF kunt vormen. De algemene regel is dat overeenkomsten geen gevolgen hebben voor het verleden: met andere woorden, dat ze geen terugwerkende kracht hebben. De Hoge Raad heeft beslist dat op deze regel een uitzondering bestaat als de partners op zakelijke gronden terugwerkende kracht geven aan hun firmaovereenkomst. Dit biedt speelruimte. Daarnaast heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat aan een firmaovereenkomst die in een terugwerkende kracht voorziet, in elk geval een terugwerkende kracht van negen maanden kan worden toegekend, zij het niet langer dan is overeengekomen tussen de firmanten en niet verder dan tot 1 januari van het jaar waarin de overeenkomst is gesloten. Die terugwerkende kracht geldt ook voor de ondernemingsfaciliteiten