Alle kassagegevens zeven jaar bewaren?

Helaas voor Jaap, en voor veel ondernemers met een verouderd kassasysteem, vindt de hoogste rechter dat de detailgegevens wel degelijk moeten worden bewaard. Met deze gegevens kan immers op een efficiënte manier de verantwoorde omzet in geld worden geverifieerd op basis van het verband op goederenniveau tussen de inkoop en de...

Verkeersboetes te hoog

Iedere kantonrechter spreekt recht op basis van een individuele en onafhankelijke afweging. Totdat de hoogste rechter de uitspraak bevestigt, moet u uw bekeuring zelf bij ‘uw’ kantonrechter aan de orde stellen. Dat dit niet kansloos is, staat nu vast. Misschien krijgt de uitspraak olievlekwerking, maar zeker is het nie...

Gastouder ondernemer?

In dit geval was sprake van continuïteit, aangezien de activiteiten al drie jaar liepen. De gesloten contracten en inkomsten wezen op duurzame deelname aan het economisch verkeer en voldoende omvang. Er was ondernemersrisico en met name debiteurenrisico. Het gastouderbureau betaalde immers de facturen niet als het zelf niet b...

Werkkostenregeling: hebt u nog ruimte?

Een extraatje voor de werknemer van € 100 in de ‘vrije ruimte’ kost de werkgever € 100. Het leidt dus niet tot extra werkgeverslasten en is voor de werknemer onbelast. Maar als de vrije ruimte in de loop van 2015 al is verbruikt, kan dat netto extraatje van € 100 de werkgever meer dan € 180 kost...

Aftrekbare giften zonder drempelbedrag

De jaarlijkse drempel geldt namelijk niet als het gaat om een periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling of vereniging. U gaat dan de verplichting aan om jaarlijks vaste en gelijkmatige uitkeringen te doen gedurende ten minste vijf jaren, doch uiterlijk tot uw overlijden. Let op: de statistische kans op overlijden di...

Onderneemster doet geen aangifte: omkering bewijslast

Bij de rechter krijgt Julia geen gehoor. De rechter acht het aannemelijk dat ze winst van substantiële omvang heeft genoten. Ze heeft niet de vereiste aangifte gedaan, met als gevolg wettelijke omkering en verzwaring van de bewijslast. De Belastingdienst mag de aanslag opleggen naar een eigen, redelijke schatting van de winst...

WOZ-waarde of verkoopprijs?

De woning wordt volgens de wet gewaardeerd op de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Maar als de WOZ-waarde het jaar daarna lager is, dan vermindert de Belastingdienst de aanslag erfbelasting. In het voorbeeld gaat het dus om € 290.000. De verkoopwaarde van de woning speelt helemaal geen rol, hoe onredelijk dat ook kan zi...

Fiets of e-bike van de zaak

Stel, een werknemer komt normaliter met de auto en ontvangt van de werkgever de standaard vergoeding van € 0,19 per kilometer voor zakelijke ritten en voor woon-werkverkeer. Voor een flink deel gaat die vergoeding nu op aan brandstofkosten. De werkgever start een fietsregeling nieuwe stijl. Hij biedt de werknemer een rentelo...

« 606162636465666768 »