Maak dit jaar nog gebruik van het lage box-2-tarief

Bent u directeur-grootaandeelhouder en van plan om uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw BV te verkopen? Doe dat dan nog dit jaar. Tot en met € 250.000 geldt in 2014 in box 2 het lagere inkomstenbelastingtarief van 22% (in plaats van 25%). U bespaart zo eenvoudig maximaal € 7.500 (...

Schenk nog voor de eigen woning

Wilt u als begiftigde de schenking gebruiken voor de aflossing van een deel van uw hypotheekschuld? Check dan eerst de boetebepaling in de leenovereenkomst met uw bank. Daarin is vaak bepaald dat u niet meer dan een jaarlijkse aflossing van 10% (soms 20%) mag doen op straffe van een boeterente. Enkele banken berekenen geen boetere...

Begin nu met voorbereidingen werkkostenregeling

In de 'nieuwe' werkkostenregeling wordt onder meer voor bepaalde zaken het werkplekcriterium vervangen door het noodzakelijkheidscriterium. Dit geldt voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Als deze zaken noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de arbeid, dan mag u deze aan uw werkne...

Ook afkoopregeling bij gedeeltelijke opname stamrechtaanspraak in 2014

Of afkoop voor u aantrekkelijk is, hangt onder meer af van uw toekomstige behoefte aan periodieke uitkeringen en in het geval van een stamrecht-BV, van de positie van de BV. Uw BV moet immers over de afkoop loonbelasting inhouden en afdragen. De BV moet dan wel over voldoende liquide middelen kunnen beschikken. Ook het belastingta...

Beoordeel uw pensioenregelingen op nieuwe regels per 1 januari 2015

Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen wordt van 2,15 verlaagd naar 1,875 en voor eindloonregelingen van 1,9 naar 1,657. Dit leidt in 40 jaar tijd tot een pensioen van 75% van het gemiddelde loon of 67% van het eindloon. Bij een ouderdomspensioen dat op een beschikbare premieregeling is gebaseerd, bedraagt dit per...

Betaal uw stakingslijfrentepremie op tijd

U mag de stakingslijfrentepremie in mindering brengen op de (belaste) winst in het stakingsjaar, maar de aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte van de maximaal aftrekbare lijfrentepremie hangt onder meer af van uw leeftijd op het moment van staken, van de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en van het antwoord op de vraag of de...

U heeft mogelijk alsnog recht op de reisaftrek in 2011 en/of 2012

Heeft u in 2011 en/of 2012 geen plaatsbewijzen kunnen overleggen of overzichten van transacties, waardoor u de reisaftrek misliep? Dan kunt de reisaftrek mogelijk alsnog claimen, mits u wel aan de nieuwe voorwaarden voldoet. U dient dan het verzoek om uw aangifte over 2011 en/of 2012 in heroverweging te nemen in bij Belastingen/Pa...

Actie blijft nodig ondanks uitstel inwerkingtreding Wet werk en zekerheid

De nieuwe regel betreffende de proeftijd houdt in dat u geen proeftijd meer mag opnemen in tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of korter. U kunt deze nieuwe regel echter eenvoudig omzeilen, bijvoorbeeld door een contract af te sluiten voor 7 maanden of de uitzendconstructie toe te passen. Het nieuwe begrip 'aanzegtermijn' ...

« 616263646566676869 »