Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming

Hoe het kan misgaan blijkt uit het volgende praktijkgeval. Een werkgever verkoopt per 1 januari 2011 delen van zijn onderneming. Dit gebeurt tijdens de ziekte van een werknemer, die binnen deze delen werkte. De werkgever sluit met de overnemer een overeenkomst, waarin is bepaald dat de zieke werknemer pas overgaat als hij 100% arb...

Uitstel wijziging maximumperiode tijdelijke contracten en transitievergoeding

Bent u een kleine werkgever met minder dan 25 werknemers? In dat geval mag u tot 2020 minder transitievergoeding betalen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De hoogte van de vergoeding wordt dan gebaseerd op de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013. U moet uw slechte financiële situatie wel...

Boetes beperkt voor inleners en uitleners bij ontbreken registratie uitzendonderneming

De nieuwe beleidsregel beperkt de boetes en werkt terug tot en met 1 juli 2012. Meer in detail gaat het om de volgende maatregelen. Hoogte boete; In plaats van € 12.000 per arbeidskracht wordt een staffel ingevoerd, waarbij het aantal arbeidskrachten de hoogte van de boete bepaalt. Bij minder dan 10 arbeidskrachten bedraagt ...

« 636465666768697071 »