Pas zo snel mogelijk de algemene voorwaarden van uw webwinkel aan

Naast het herroepingsrecht gelden er ook strengere voorwaarden voor de uitleg van het recht van retour, de wettelijke garantie, de procedure voor het retourneren en de daarmee samenhangende kosten. Op uw website of via uw algemene voorwaarden moet u deze rechten kenbaar maken en duidelijk uitleggen. De strengere regels staan in de...

Arbeidsovereenkomst verlengen = volgend jaar betalen!

Verstandiger is het volgende: sluit een arbeidsovereenkomst die vóór 1 juli 2015 afloopt. U betaalt dan geen transitievergoeding als het contract niet wordt voortgezet. Mocht u nog een derde arbeidsovereenkomst willen overwegen, dan kunt nog profiteren van de huidige (oude) gunstige regeling. Uiteraard zult u bij afloop ...

Wijst u uw werknemers op het vervallen van wettelijke vakantiedagen over 2013?

Sinds 1 januari 2012 is de vervaltermijn geïntroduceerd voor de opname van de wettelijke vakantiedagen tot het opbouwjaar en de 6 daaropvolgende maanden. Zijn geen afwijkende afspraken gemaakt, dan kunt u in uw verlofadministratie controleren of uw werknemers nog ongebruikte wettelijke vakantiedagen over 2013 hebben. Voor de ...

Wet werk en zekerheid: wijziging ontslag AOW'er

Tot aan het moment van inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving uit de Wet werk en zekerheid eindigt de arbeidsovereenkomst alleen van rechtswege als er een pensioenbeding is overeengekomen. Is er geen pensioenbeding, dan moet u aan het UWV (of aan de kantonrechter) om toestemming vragen voor het opzeggen van het arbeidscont...

Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming

Hoe het kan misgaan blijkt uit het volgende praktijkgeval. Een werkgever verkoopt per 1 januari 2011 delen van zijn onderneming. Dit gebeurt tijdens de ziekte van een werknemer, die binnen deze delen werkte. De werkgever sluit met de overnemer een overeenkomst, waarin is bepaald dat de zieke werknemer pas overgaat als hij 100% arb...

Uitstel wijziging maximumperiode tijdelijke contracten en transitievergoeding

Bent u een kleine werkgever met minder dan 25 werknemers? In dat geval mag u tot 2020 minder transitievergoeding betalen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De hoogte van de vergoeding wordt dan gebaseerd op de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013. U moet uw slechte financiële situatie wel...

Boetes beperkt voor inleners en uitleners bij ontbreken registratie uitzendonderneming

De nieuwe beleidsregel beperkt de boetes en werkt terug tot en met 1 juli 2012. Meer in detail gaat het om de volgende maatregelen. Hoogte boete; In plaats van € 12.000 per arbeidskracht wordt een staffel ingevoerd, waarbij het aantal arbeidskrachten de hoogte van de boete bepaalt. Bij minder dan 10 arbeidskrachten bedraagt ...

« 656667686970717273 »