Emigreren helpt de BV-eigenaar niet meer

Sinds Prinsjesdag vervalt de automatische kwijtschelding van de aanslag die bij emigratie wordt opgelegd. De aanslag blijft dus voor onbepaalde tijd openstaan. Bovendien moet bij iedere tussentijdse winstuitkering naar rato belasting worden betaald. De maatregel geldt niet voor BV-eigenaren die al in het buitenland wonen. Op hen b...Lees meer

Belasting op vermogen aangepast II

De redenering is dat bij hogere vermogens het gedeelte dat wordt belegd (aandelen en onroerend goed) ook groter is. Er is al veel kritiek gekomen op dit uitgelekte plan. In veel gevallen blijft de bijtelling waarover 30% belasting wordt geheven immers veel hoger dan een relatief risicovrij rendement. Let op: tussen akkoord, planne...Lees meer

Weer belastingvrij een ton schenken?

Om de woningmarkt te stimuleren heeft het kabinet het al eerder tijdelijk mogelijk gemaakt om maximaal een ton belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbouwing van een huis. Die maatregel gold tussen 1 oktober 2013 tot eind 2014.Lees meer

Plannen met de autobijtelling II

Uitgangspunt van Autobrief is dat de automobilist die heeft gekozen voor een auto waarvoor in het kader van de bijtelling een CO2-korting van toepassing is, ook blijft profiteren van de fiscale stimulering. De zakelijke rijder heeft er bij zijn autokeuze immers van uit kunnen gaan dat zijn bijtellingstarief voor ten minste 60 maan...Lees meer

Kantoorpand belegging of onderneming?

Van een vastgoedonderneming is in dit geval geen sprake. Dus aftrek is niet mogelijk. Dat het pand volledig met vreemd vermogen is gefinancierd, maakt het op zichzelf nog geen ondernemingsvermogen. Het pand is niet ingebracht in een commercieel samenwerkingsverband met de gebruiker. Na de aankoop zijn verder geen activiteiten ontp...Lees meer

Alimentatie na langdurig samenwonen

Voor het schenkingsrecht geldt partneralimentatie als schenking, tenzij sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Als dat dus niet komt vast te staan, dient de ontvanger schenkingsrecht te betalen. Een dringende morele verplichting is echter inhoudelijk hetzelfde als een natuurlijke verbintenis. Om fiscale inciden...Lees meer

Onjuiste opzegtermijn in arbeidsovereenkomst: wat nu?

Het arbeidsrecht is vooral bedoeld ter bescherming van de werknemer. Daarom heeft de rechter bepaald dat de werknemer bij een onjuiste opzegtermijn mag kiezen. De wettelijke opzegtermijn is voor de werknemer een maand. Voor de werkgever is de duur van die termijn afhankelijk van de looptijd van de arbeidsovereenkomst. Heeft die ...Lees meer

« 474849505152535455 »