Meer tijd voor bijbetaling IB 2014

U kunt met name met bijbetaling (of lagere teruggaaf) van inkomstenbelasting over 2014 te maken krijgen als u dit jaar naast uw reguliere loon ook andere beloningen heeft ontvangen, zoals vakantiegeld, een tantième, eindejaarsuitkering, bonus of een dertiende maand. De bijbetaling (of lagere teruggaaf) hangt samen met het ink...Lees meer

Nog dit jaar toevoegen aan de oudedagsreserve

Met de vorming van de oudedagsreserve kunt u de belastbare winst jaarlijks afromen, zonder dat u werkelijk een uitgave doet. Het is eigenlijk niet meer dan een papieren reserve in de vorm van een aftrekpost. U bouwt dus niet werkelijk een oudedagsvoorziening op, maar als u uw onderneming staakt, dan wordt de oudedagsreserve wel bi...Lees meer

Hoe verdeelt u de kosten van een studiedag onder de Werkkostenregeling?

Er gelden gerichte vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen waarbij het zakelijk karakter overheerst. Er is geen gerichte vrijstelling voor een personeelsfeest of bedrijfsuitje. Organiseert u echter een personeelsfeest of activiteit op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine van uw bedrijf, dan geldt daarvoor de nihilwaa...Lees meer

EU-sancties tegen Rusland: vraag werktijdverkorting aan

De periode waarvoor de werktijdverkortingsregeling geldt, bedraagt minimaal 2 en maximaal 24 weken. Deze kan mogelijk 1 keer worden verlengd voor afloop van de eerste termijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft formulieren ter beschikking gesteld waarmee u een aanvraag kunt indienen. De werktijdverkortingsre...Lees meer

U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of lagere IB-teruggaaf 2014

De bijbetaling of lagere teruggaaf IB 2014 varieert van enkele tientjes per belastingplichtige bij modale inkomens en enkele honderden euro's bij belastingplichtigen met een inkomen van 2 x modaal. Met name als u dit jaar een bonus, eindejaarsuitkering of tantième ontvangt, kunt u met bijbetaling of lagere teruggaaf te maken ...Lees meer

Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2014

U komt voor lijfrentepremieaftrek in aanmerking als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. De berekening van het pensioentekort en daarmee van de maximaal aftrekbare lijfrentepremie, is een vrij lastige exercitie die u het best kunt overlaten aan een deskundige. Hij (zij) heeft daarvoor naast uw inkomensgegevens over 2013 ook een...Lees meer

Werkgerelateerde fitness blijft onbelast

Staatssecretaris Wiebes bevestigt dat werkgerelateerde fitness gericht vrijgesteld is als arbovoorziening. Voor de fitness op de werkplek geldt een nihilwaardering in de werkkostenregeling. De fitness buiten de werkplek is belast of kunt u als eindheffingsbestanddeel onderbrengen in de vrije ruimte.Lees meer

Maak dit jaar nog gebruik van het lage box-2-tarief

Bent u directeur-grootaandeelhouder en van plan om uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw BV te verkopen? Doe dat dan nog dit jaar. Tot en met € 250.000 geldt in 2014 in box 2 het lagere inkomstenbelastingtarief van 22% (in plaats van 25%). U bespaart zo eenvoudig maximaal € 7.500 (...Lees meer

« 454647484950515253 »