Te veel lijfrentepremies betaald? Laat ze belastingvrij terugboe

U kunt sinds kort de te veel betaalde premie gewoon laten terugboeken, voordat de lijfrentes tot uitkering komen. Dat kan met een 'Verklaring geruisloze terugstorting' die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Uiteraard moet u aantonen dat u meer premies hebt betaald dan u kon aftrekken. Ook moet u het te veel betaalde geld met...Lees meer

Pensioen bij de eigen B.V. op de schop

De eerste regeling heet Oudedagssparen in eigen beheer. De dga mag zelf bepalen hoeveel loon hij in de B.V. opzij zet voor later. Hij heeft een juridisch recht op dit spaarpotje. Het wordt jaarlijks opgewaardeerd op basis van de marktrente. De andere regeling heet Oudedagsbestemmingsreserve. De B.V. reserveert elk jaar een deel va...Lees meer

Personeelslening eigen woning: rentevoordeel straks belast

De werkgever moet het rentevoordeel voor de werknemer - het verschil tussen de marktrente en de afgesproken, lagere rente - als loon gaan verwerken. De werknemer kan het als loon belaste rentevoordeel in zijn aangifte inkomstenbelasting verwerken als eigen woningrente volgens de daarvoor geldende regels.Lees meer

Belasting op vermogen aangepast

Als uw belegging lager scoort dan wat als gemiddelde wordt vastgesteld, dan betaalt u nog steeds over niet gerealiseerde opbrengst. Daarom studeert het kabinet nog op een uitvoerbare tegenbewijsregeling.Lees meer

Regeling privégebruik auto geen loterij zonder nieten

De afspraak om het privégebruik volledig aan de BV te vergoeden, is pas gemaakt na de belastingcontrole. Toen heeft ook pas de verrekening van de vergoeding plaatsgevonden. Over de gecontroleerde periode was er nog geen onvoorwaardelijke afspraak tot vergoeding van het privégebruik. Daarom zijn de navorderingsaanslagen v...Lees meer

Factuur onjuist, BTW niet aftrekbaar?

De belastingdienst weigerde aftrek van BTW aan een handelaar in mobiele telefoons omdat de naam van de leverancier onvolledig op de factuur was vermeld. Wat was het geval? De leverancier was een B.V. geworden en had de toevoeging van 'B.V' aan de naam nog niet op de factuur vermeld. Volgens de rechter gaat het er om dat de leveran...Lees meer

Personeelsfeest of fiets via personeelsfonds onbelast

Wilt u van deze zogenoemde 'fondsvrijstelling' gebruikmaken, dan moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen. De fondsuitkeringen betreffen niet uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie en overlijden, voor ziekte, invaliditeit en bevalling en uw werknemers mogen geen vrijgestelde aanspraak (recht) hebben op de uitkeringen of ...Lees meer

Beter geen rittenadministratie dan een onvolledige

Rijdt u in een auto van de zaak, maar wilt u geen bijtelling voor het privégebruik, dan moet u kunnen aantonen dat u op jaarbasis minder dan 500 km privé met de auto heeft gereden. De meest gebruikelijke manier om dit aan te tonen is een sluitende rittenadministratie. Maar u mag het beperkte privégebruik ook op ande...Lees meer

« 575859606162636465 »