Wet werk en zekerheid: wijziging ontslag AOW'er

Tot aan het moment van inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving uit de Wet werk en zekerheid eindigt de arbeidsovereenkomst alleen van rechtswege als er een pensioenbeding is overeengekomen. Is er geen pensioenbeding, dan moet u aan het UWV (of aan de kantonrechter) om toestemming vragen voor het opzeggen van het arbeidscont...Lees meer

Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming

Hoe het kan misgaan blijkt uit het volgende praktijkgeval. Een werkgever verkoopt per 1 januari 2011 delen van zijn onderneming. Dit gebeurt tijdens de ziekte van een werknemer, die binnen deze delen werkte. De werkgever sluit met de overnemer een overeenkomst, waarin is bepaald dat de zieke werknemer pas overgaat als hij 100% arb...Lees meer

Uitstel wijziging maximumperiode tijdelijke contracten en transitievergoeding

Bent u een kleine werkgever met minder dan 25 werknemers? In dat geval mag u tot 2020 minder transitievergoeding betalen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De hoogte van de vergoeding wordt dan gebaseerd op de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013. U moet uw slechte financiële situatie wel...Lees meer

« 555657585960616263 »