Kenmerken Vennootschap onder Firma (VOF)

Algemeen Het aangaan van een VOF levert de vennoten op diverse punten fiscale voordelen op in vergelijking met de ondernemingsuitoefening in een BV-structuur (1-2 holdings/werkmaatschappij). We noemen de volgende voordelen: 1. u hebt een grote flexibiliteit om de verdeling van de winst vast te stellen, doordat u niet bent gebonden...

Aangifteplicht zonnepanelen

De belastingdienst informeert houders van zonnepanelen dat er vanaf 1 januari 2015 geen aangifteplicht meer is onder de volgende voorwaarden: Geen andere BTW belaste activiteiten dan exploitatie zonnepanelen Bewaarplicht administratie voor 7 jaar Aanschaf zonnepanelen Het verzoek om teruggaaf van BTW bij de aanschaf van zon...